X
  • No products in the list

Torupuhasti granuleeritud 1kg KF511

Torupuhasti granuleeritud – vahend kanalisatsioonitorude ummistuste avamiseks ja ennetamiseks metall jan plastiktorudest. Lagundab efektiivselt rasva, seebi ja toidujäätmed kanalisatsioonisüsteemidest. Regulaarsel kasutamisel hoiab ära ummistuse tekke. Kõrvaldab ebamääldiva lõhna. pH 13 (1% lahus) Ummistuste korral raputada torustikku 50g graanuleid vaheldumisi kuuma veega. Lasta toimida ca 1 tund ja seejärel loputada rohke kuuma veega. Tugeva ummistuse korral lasta vahendil toimida kauem. Vajadusel toimingut korrata. samaaegselt mitte kasutada teisi kemikaale või muid lisandeid. Vältida toote sattumist alumiiniumpindadele. Ettevaatust – leelis! Sisaldab >30% naatriumhüdroksiidi.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib söövitada metalle. hida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemasik. NAHALE (cõi juustele) sattumise korral: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA sattumise korral: loputuada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arvstiga. 1KG

Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lisa päringusse