X
  • No products in the list

Torupuhasti 1L K501

Vahend kanalisatsiooni ummistuste kõrvaldamiseks ja ennetamiseks. Ummistuse korral valada torustikku 300-500 ml vahendit, lasta toimida 1,5-2 tundi. Vajadusel kauem. Seejärel uhta kuuma veega. Ummistuste ennetamiseks toimida samuti ca 200ml vahendiga kuus. Ettevaatust leelis! Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab tugevat söövitust. Hoida lastele kättesaamatult! Silma sattudes loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille. Õnnetusjuhtumi korral pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Säilivusaega ei piirata.
Pakend: 1l pudel, 3l kanister ja 5l kanister. pH 12,5

Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lisa päringusse