X
  • No products in the list

BRAIT õhuvärskendi FRESH LINEN 300ml L3939

Uudne 3 ühes koostis. Neutraliseerib ebameeldivad lõhnad, värskendab ja niisutab õhku.
Mõnusalt värskelõhnaline õhuvärskendaja ruumide värskendamiseks ning ebameeldiva lõhna katmiseks. Eriti tuleohtlik aerosool! Kahjulik veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Pakend on rõhu all. Hoida temperatuuril mitte üle 50ºC. Hoida otsese päikesevalguse eest. Pakendit mitte lõhkuda ega põletada, ka mitte peale kasutamist. Tuleohtlik. Mitte pihustada lahtise leegi ega kergestisüttivate materjalide läheduses. Hoida eemal süütekolletest. Mitte suitsetada. Hoiduge toote sissehingamise ja silma sattumise eest. Kasutage toodet hästiventileeritud kohtades. Hoida laste eest. Järgige kasutusjuhendit.

Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lae alla tootetutvustus
Lisa päringusse